proctorforsøg

Proctorforsøg – hvad bruger man det til?

I geoteknikkens verden laver man et utal af komprimeringskontroller. Når skal beregne tørrumsvægtens ved en komprimeringskontrol, får man lavet et proctorforsøg i et geoteknisk laboratorie. På den måde finder man proctorværdien (også kaldet referenceværdien).

Kurven, som kommer ud af proctorforsøget, viser den maksimale massetæthed, som jorden kan komprimeres til ved en almindelig indstampning. Selvsamme kurve viser også, hvad det mest gunstige vandindhold i jorden er, når den maksimale komprimering skal udføres.

I nogle tilfælde kaldes proctorforsøg også for proctorprøver. Begge dele er det samme.

Læs mere om proctorforsøg